Kerro yrityksen arvoista valokuvien kautta

Yrityksen arvoja voi välittää asiakkaille ja yhteistyökumppaneille osana normaalia yritysviestintää myös mainoskampanjoiden ulkopuolella, vaikka niillä on tänä päivänä yhä kasvava merkitys juuri markkinoinnissa. Monelle yritykselle on jo kirjoitettu näkyviin arvot, joihin asiakas voi tutustua yhtiön nettisivuilla, yrityslehdissä tai esitteissä. Niitä voi ilmaista myös valitsemalla yritykselleen sloganin, johon arvot kiteytyvät, tai kuvan, joka ilmaisee hyvin yhtiön arvoja. Tuota mottoa tai kuvaa käytetään sitten johdonmukaisesti kaikessa viestinnässä, niin painotuotteissa kuin sähköisessä mediassakin.

Tutkimusten mukaan keskeisimpiä arvoja, joita yritykset pitävät esillä markkinoinnissaan, ovat luonto lähinnä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta, humaanit arvot eli ihmisläheisyys ja inhimillisyys, tasa-arvo, joka nähdään laajasti niin sukupuolien välisenä kuin globaalina eri ihmisryhmien välillä. Lisäksi ihmisoikeudet, joihin yritykset pyrkivät kiinnittämään erityistä huomiota etenkin halvan työvoiman maissa, ovat nousussa. Arvoista puhumisen voi nähdä skeptisesti yhtiön yrityksenä parantaa mainettaan, mutta arvokeskustelun takana on usein aito pyrkimys luoda parempaa maailmaa.

Visuaalisuuden merkitys viestin välittämisessä

Markkinoinnissa arvot tulevat usein esille osittain sanallisesti ja myös valitun visuaalisen materiaalin, valokuvien ja videoiden avulla. Myös taustaäänillä esimerkiksi tv-mainoksessa voi korostaa tai välittää yritykselle tärkeitä asioita – luonnon äänet antavat firmasta kuvaa luonnonläheisenä ja ympäristön huomioivana, kaupungin äänet taas luovat kuvaa urbaanista toimijasta.

Arvojen välittäminen valokuvien avulla on melko helppoa. Jo tavallisia valokuva-albumeita selaamalla näkee paljon otoksia, jotka sopisivat kertomaan erilaisista teemoista. Luontokuvat sopivat kertomaan luonnon tärkeydestä, yhdessä puuhaavaa perhettä ja kotia esittävät valokuvat kuvaavat perhearvojen ja kodin tärkeyttä, urheilevan ihmisen tai ravinteikkaan ruoka-annoksen kuva taas kertoo terveellisyyden tärkeydestä arvona ja niin edelleen.

Omien kuvien käyttäminen

Voit käyttää perhealbumisi kuvia kertomaan yrityksesi arvoista, kunhan muistat kysyä luvan jokaiselta kuvissa esiintyvältä henkilöltä. Harkitse erityisen tarkoin käyttäessäsi nuorten kuvia, sillä lasten käyttäminen mainonnassa on säädeltyä eikä sitä pidetä eettisenä, mikäli tuote ei suoraan liity perheen pienimpiin. Myös vanhoja paperikuvia voidaan digitalisoida skannaamalla, joten albumit kannattaa laittaa järjestykseen, jotta kuvien monipuolinen käyttäminen on helpompaa. Mikäli aiot käyttää kuviasi markkinoinnissa tai viestinnässä, merkitse otoksiin huolellisesti, kuka ne on ottanut ja keitä kuvissa on sekä se, onko henkilöiltä saatu lupa otoksen käyttöön.

Etenkin pienyrityksille, joiden markkinointibudjetit ovat vaatimattomat, tarjoaa omien valokuvien käyttö yrityksen viestinnässä mahdollisuuden säästää huomattavia summia ja samalla luoda persoonallinen ilme. Visuaalista materiaalia voi myös ottaa tietoisesti oman elinkeinotoiminnan viestinnän tarpeisiin.

Leave a Reply