Yritysten sisäinen viestintä

 

Jatkuva viestintä on ihmiskunnalle ominaista. Jokainen viestittää ympärilleen jatkuvasti eri keinoilla, halusipa sitä tai ei. Meillä on kuitenkin myös tarve viestintään varsinkin yrityksissä, tai missä tahansa joukko ihmisiä tekee työtä saman päämäärän eteen. Mikään organisaatio ei pysty toimimaan tehokkaasti ilman tiedonkulkua ja vuorovaikutusta.

Usein viestintä mielletään yrityksissä ulkoiseksi viestinnäksi. Asiakkaista ja sidosryhmistä pidetään hyvää huolta sosiaalisessa mediassa ja yrityksen nettisivuilla. Työntekijää ei kuitenkaan pelkkä raha riitä motivoimaan, vaan hän odottaa työltään kehittymismahdollisuuksia, selkeää vastuualuetta, oman merkityksen tiedostamista sekä yleisesti onnellista työympäristöä. Näiden luomisessa on sisäisellä viestinnällä iso rooli.

Mitä se on?

Sisäinen viestintä on kaikki yrityksen sisällä tapahtuva viestintä, sekä horisontaalisti työntekijöiden kesken, että vertikaalisti, johdolta työntekijöille sekä myös toisinpäin. Se on sekä jokapäiväisten, työtehtäviin liittyvien tietojen viestimistä, että viestimistä yrityksen taloudellisesta tilanteesta, muutoksista ja myös yrityksen arvoista. Parhaimmillaan se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksen sisällä ja sitouttaa ihmisiä. Sen avulla rakennetaan yrityksen sisäistä kulttuuria, jonka moni huippujohtaja kokee olevan yhtä tärkeää liiketoiminnalle kuin yrityksen strategia. Sen epäonnistuminen taas näkyy selkeästi sekä yrityksen toiminnassa, että henkilöstön ilmapiirissä.

Sisäisen viestinnän ongelmia

Vastuu yrityksen sisäisestä viestinnästä on aina johdolla. Jos johto ei ota vastuuta viestinnästä vaan sälyttää sen yksiselitteisesti tiedottajien ja muiden viestintäihmisten harteille, on yritysmaailmassa menestyminenkin kyseenalaista. Viestintäihmiset ovat alansa spesialisteja, joiden tehtävä on konsultoida pomoja yrityksen viestintäasioissa ja tarjota konkreettisia keinoja tiedonkulun parantamiseen.

Shot of a group of designers having a discussion in an officehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/804606.jpg

Kaikki viestintä on parhaimmillaan avointa ja pohja tälle luodaan silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Käyttämällä ennakoivaa viestintää, esimerkiksi yrityksen tuloksen läpikäymistä ja sen sitomista tiimin työskentelyyn auttaa työntekijät ymmärtämään liiketoimintaa ja näin heillä on paremmat valmiudet vastaanottaa uutisia kriiseistä ja leikkauksista. Selkeä ja avoin viestintä estää myös huhumyllyn käyntiin pyörähtämisen.

Työntekijän luottamus johtoon vähenee myös, jos yritys viestii ulospäin muuta kuin mitä yrityksen sisällä oikeasti tapahtuu. On turha kehua ulospäin, miten upea yhteishenki yrityksessä vallitsee, jos työntekijät voivat todella huonosti ja henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Tämä vie johdolta luottamuksen, työntekijöiden motivaatio lopahtaa ja ilmapiiri myrkyttyy.

Ideoita sisäisen viestinnän parantamiseksi

Kaikkea viestintää parantaa läpinäkyvyys, avoimuus ja rehellisyys. Vaikeiden asioiden välttäminen ei tee niistä sen helpompia. Vaikka sähköinen viestintä on nopeaa ja helppoa, ihmiset arvostavat eniten henkilökohtaista, kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia sekä tunnetta, että heitä kuunnellaan.

Leave a Reply