Viestintä ammattina – työpaikkana koko maailma

Viestintä on monipuolinen ja työllistävä ala, jonka tulevaisuudennäkymät ovat erittäin valoisat. Yritysten ja organisaatioiden viestinnällä on suuri merkitys siinä, millaisena ihmiset näkevät yrityksen. Esimerkiksi Postin viestinnässä tapahtunut muutos sai aikaan paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Viestinnän ammattilaisille on kysyntää erityisesti verkkomedioissa. Monipuolisen ja joustavan työn lisäksi myös alan opiskelu on joustavaa ja usein ajasta ja paikasta riippumatonta.

Viestinnän alan opinnot

Viestintää voi opiskella monissa oppilaitoksissa sekä lähiopetuksena että joustavina verkko-opintoina. Ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot ympäri Suomen tarjoavat erilaisia viestinnän alan opintoja, ja alaa voi opiskella myös avoimen yliopiston puolella. Viestinnän alan töitä voi tehdä myös ilman muodollista koulutusta, mutta koulutus mahdollistaa monipuolisemman osaamisen ja varmemman työllistymisen alalle pyrkiville.

Alan sisällä suuntautumisen voi valita oman mielenkiintonsa mukaisesti. Jos kuvallinen tarinankerronta tuntuu omimmalta vaihtoehdolta, kannattaa suuntautua siihen. Työelämä tulee tutuksi yleensä jo opintojen aikana, sillä viestinnän alan opinnot sisältävät erityisesti ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa paljon harjoittelua ja käytännön projekteja, joissa omaa osaamistaan voi kehittää käytännön työssä.

Kenelle työ viestinnän parissa sopii

Viestinnän alan työt sopivat monenlaisille ihmisille. Suuremmissa organisaatioissa viestinnän ammattilaisia on useita ja viestintätiimi tekee yhteistyötä. Pienissä organisaatioissa viestintä voi olla yhden ihmisen vastuulla, jolloin työ on luonnollisesti monipuolisempaa ja vastuullisempaa kuin suuremmassa organisaatiossa, jossa kullekin viestinnän ammattilaiselle on oma tehtäväkenttänsä. Oman urapolun suuntaa voi muuttaa missä vaiheessa tahansa. Omien taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen korostuvat viestinnän alan työtehtävissä, joten keräämällä monipuolista työkokemusta oma ammattitaito vahvistuu.

Viestinnän alan ammattilaiset ovat kiinnostuneita kielestä, kuvallisesta ilmaisusta sekä eri medioista. Taitava viestijä kokee kirjoittamisen luontevaksi ja tietää, millaisia kielellisiä keinoja hänellä on käytössään viestin välittämiseksi. Viestinnän ammattilainen osaa viestinnässään huomioon viestin lisäksi myös kohderyhmän ja käytetyn viestintäalustan. Tekninen kehitys vaikuttaa viestinnän alaan huomattavasti, ja alalla toimivien onkin oltava valmiita jatkuvasti kehittymään ja mukautumaan uusiin toimintaympäristöihin. Uteliaisuus auttaa oppimaan ja pysymään kehityksessä mukana myös tällä alalla. Matkustamista rakastavalle viestintä on potentiaalinen uravaihtoehto, koska työ mahdollistaa työskentelyn lähes mistä maailman kolkasta tahansa.

Työpaikkana koko maailma

Etätyö on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, ja nykyään monenlaisia töitä voi tehdä paikasta riippumatta. Erityisen hyvin etätyöskentely sopii viestinnän alan työtehtäviin, sillä eri viestintäkanavien hallinta ja käyttö on osa ammattitaitoa. Viestinnän osaajan on siis hyvä pitää matkalaukku pakattuna ja olla valmiina matkustamaan ympäri maailmaa. Laadukkaat laukut seuraavaa reissua varten hankit helposti matkalaukut.fi-sivustolta. Ne kestävät käytössä vuosia, mikä on tietysti paljon matkustavalle tärkeä tieto.

Freelancereina työtä tekevät voivat jaksottaa työskentely- ja loma-ajat haluamallaan tavalla. Toiset suosivat intensiivisiä työskentelyjaksoja ja sen jälkeen pitkiä lomia, kun taas toisille sopii paremmin jatkuva osa-aikainen työskentely ja runsaampi vapaa-aika jokapäiväisessä arjessa. Viestinnän työt on helppo mukauttaa muuttuviin elämäntilanteisiin, sillä omaan työnkuvaansa pystyy vaikuttamaan hieman eri tavalla kuin monissa muissa ammateissa. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että viestinnän alan töitä tehdään osa-aikaisena myös perhe- ja opintovapaiden aikana tai vastaavasti sen jälkeen, kun virallinen eläkeikä on jo saavutettu.

Leave a Reply