Viestintä perheessä – kuinka se toteutuu?

Perhe on yhteiskunnan tärkeä perusyksikkö, jonka pitää voida hyvin. Viime vuosikymmenien saatossa perheeseen kuuluvien yhteydet sukulaisiin, ystäviin ja tuttaviin ovat vähentyneet ratkaisevasti, kun vastaavasti perhekoko on pienentynyt. Suurin osa suomalaisista lapsiperheistä voi erittäin hyvin, mutta kaikilla asiat eivät kuitenkaan ole kunnossa.

Suomalaisissa perheissä esiintyy erilaisia ongelmia, kuten sekä vanhempien että lasten ja nuorten pahoinvointia, masennusta, elintapasairauksia ja monia muita ei-toivottuja asioita. Päihdeongelmat, työttömyys ja yleinen tyytymättömyys yhteiskunnallisiin asioihin on myös lisääntynyt tavalla, joka estää perheiden onnellisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ydinperhe, johon katsotaan kuuluvan vanhemmat lapsineen, on nykyään kriisissä.

Miten viestintää perheissä voi parantaa?

Kaikkein tärkeintä on tarttua rohkeasti erilaisiin perhettä koskeviin tilanteisiin ja sopia aika keskustelulle. Keskusteluun pitäisi varata runsaasti aikaa ja keskustella vapaamuotoisesti ilman pakkoa ja tiukkoja sääntöjä. Jokaisen pitää saada keskustelussa olla oma itsensä. Keskustelun jälkeen on mukavaa tehdä jotakin kivaa yhdessä, kuten mennä vaikka yhdessä syömään.

Jos vanhemmilla on jotakin yhteistä selvitettävää keskenään, on viisasta järjestää ainakin kaksi keskustelua. Ensimmäisessä vanhemmat keskustelevat keskenään ja toiseen keskusteluun otetaan mukaan myös lapset. Pysähtykää ja kuunnelkaa, mitä kenelläkin on sanottavanaan. Kuuntelemisen taito on perheissä se kaikkein tärkein taito.

Antakaa kaikkien äänteen kuulua, eli puheenvuoron voi antaa myös alakouluiässä oleville perheen pienimmille. Jos luonanne asuu seniori-ikäisiä sukulaisia, kuten isovanhemmat, niin antakaa puheenvuoro myös heille.

Käytä selkeää viestintää

Selkeän viiestinnän avulla on helppo tulla ymmärretyksi kaiken ikäisten keskuudessa. Selkeään viestintään kuuluu hyvä kommunikaatio ja toimivan mallin antaminen vuorovaikutuksesta lasten ja vanhempien välillä.

Ympäristöllä on usein suuri merkitys kaikkien perheeseen kuuluvien viihtyvyyteen. Jos perheessä on pieniä lapsia, pitää asuinympäristön olla monipuolinen, virikkeitä tarjoava ja ennen kaikkea lapsiystävällinen. Parhaimmat vinkit hyvään asuinympäristöön löytyy verkosta, jossa saa hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä – on sitten kysymyksessä asunnon osto tai tuleva asunnon myynti, apua on aina saatavilla.

Jos viestintä vanhempien välillä ei toimi, voi apua hakea vaikkapa perheneuvolasta. Perheneuvolan koulutetut ammattilaiset auttavat sellaisissa tilanteissa ja niiden ehkäisemisessä, joissa omat voimat eivät enää riitä. Perheneuvola ohjaa myös lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Perheneuvolat tarjoavat paitsi keskusteluapua, myös tarvittaessa saatavilla olevan kriisi- ja sosiaalipäivystykseen.

Perhettä koskevista ongelmista kannattaa keskustella ajoissa ja pyytää apua ennen kuin tilanne menee pahemmaksi ja ongelmia tulee lisää. Alan koulutetut ammattilaiset osaavat käsitellä tilannetta kuin tilannetta ammattitaidolla ja neuvoa niin pienissä kuin suuremmissakin ongelmissa.

Toimiva kommunikaatio on perusedellytys kaikkien ihmisten välillä ikään tai sukupuoleen katsomatta. Ota huomioon aina myös lasten toiveet ja pyynnöt. Parasta olisi, jos molemmat vanhemmat ikään kuin vetäisivät yhtä köyttä, eli molemmilla olisi selkeä ja sama tavoite lapsilla mahdollisesti olevien ongelmien suhteen.

Kuuntele tarkkaavaisesti ja anna lapselle aikaa

Koulunkäynti on lasten työtä. Koulussa lapsella voi esiintyä erilaisia ongelmia, kuten oppimisvaikeuksia tai koulukiusaamista. Vanhemmat voivat hienovaraisesti tiedustella lapselta, ”miten koulussa menee?” Koulutyössä ja erilaisissa ongelmissa auttavat paitsi lapsen luokanvalvoja, myös koulupsykologi ja koulukuraattori. Aktiivinen yhteistyö koulun ja vanhempien välillä saa positiivisia ihmeitä aikaan.

Leave a Reply