Viestintä

Oikeanlainen viestintä

Minkälaista on hyvä ja ammattitaitoinen viestintä? Voiko viestinnän ammattilaiseksi oppia kuka tahansa vai vaatiiko se vuosien koulutuksen? Siinäpä kysymyksiä, joita jokainen joskus pohtii, sillä kaikki ihmiset viestivät. Viestintää harjoitetaan kaikkialla maailmanlaajuisesti, kukin omalla kielellään. Eläimetkin viestivät, niin nisäkkäät, matelijat, linnut kuin myös hyönteiset.

Eläimet viestivät äänellään, väreillään, asennoillaan, liikkeillään, kosketuksillaan, hajusignaaleillaan ja edellä mainittujen yhdistelmillä, eli todella monipuolisesti. Eläimet viestivät samasta syystä kuten ihmisetkin, eli saadakseensa asiansa perille. Eläinlajien yleinen viestintä kohdistuu erityisesti varoitusten antamiseen, alistumisen osoittamiseen, parittelukumppanin houkuttelemiseen ja reviirinsä omistuksen ilmoittamiseen. Ihminen viestii niin ikään saadakseen äänensä kuuluviin.

Viestintään kannattaa sijoittaa

Viestinnän taito on päivittäisessä elämässä tärkeä taito, joka hyödyttää asian kuin asian eteenpäin viemisessä niin työssä kuin myös kotona. Hyvään viestintään sijoittaminen maksaa aina itsensä takaisin moninkertaisesti. Oikeanlainen ja onnistunut viestintä kehittää osaamista ja ammattitaitoa, joka on parhaimmillaan todella tuottavaa. Asian kuin asian voi sanoa monella eri tapaa, mutta hyvä viestijä osaa sanoa ne oikein. Elämässä voi sijoittaa moniin eri asioihin, kuten harrastukseen, koulutukseen, autoihin, terveyteen tai vaikkapa kiinteistöihin. Alan ammattilainen tessin.com/fi/

tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kiinteistöihin ilman välikäsiä, joka on myös asiaan perehtyneille todella hyvä harrastus.

Työskentele viestijänä

Mitä viestinnän ammattilaisen työ pitää sisällään? Katsotaanpa. Viestinnän ammattilainen voi olla

viestintäjohtaja, viestinnän opiskelija, viestintäpäällikkö, viestintäkonsultti taikka ihan kuka muu tahansa. Opettaja, kaupan myyjä, lääkäri, poliisi tai taidemaalari harjoittavat kaikki tehokasta viestintää. Jos poliisin tai lääkärin sanoma ymmärrettäisiin väärin, se voisi olla jopa vahingollista. Nykyään melkein mihin tahansa ammattiin valmistuessa kiinnitetään huomio viestintään, eikä siis suotta. Hyvän viestijän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, joka osaltaan kertoo rautaisesta ammattitaidosta omalla alallaan. Kohdennettu ja ajankohtainen viestintä on aina loistava vuorovaikutuksen keino toimialasta tai kerrottavasta viestistä riippumatta. Lyhyesti voidaan siis sanoa, että hyvällä viestijällä on aina edessään sekä haasteita että runsaasti onnistumisia.

Viestinnän ammattilainen

  • on utelias
  • ottaa haasteet vastaan mahdollisuutena kehittää viestintätaitoaan
  • ottaa asioista selvää ja omaa hyvän yleissivistyksen
  • kuuntelee, on rakentava ja vuorovaikutustaitoinen
  • osaa käyttää omaa visuaalista kykyään muun viestinnän ohella
  • on monilahjakas, eli osaa viestiä niin kuvan, äänen kuin myös oman kehonsa liikkeiden

avulla

  • luottaa päätöksenteossa omaan näkemykseensä
  • osaa perustella omat mielipiteensä
  • luottaa, että omat kyvyt ovat riittävät tilanteessa kuin tilanteessa

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestinnän avulla kehitetään viestintää sekä työyhteisön, sidosryhmien ja organisaatioiden

välillä. Lyhyesti sanottuna yhteisöviestintä on tietyn yhteisön suhde- ja tiedotustoimintaa.

Yhteisöviestinnän tehtävät

Yhteisöviestintään kuuluu luonnollisesti toiminnan, tavoitteiden, tuotteiden ja palveluiden tunnetuksi tekeminen. Organisaatiot ja niiden taustat halutaan saada näkyviksi, jolloin viestinnän avulla vahvistetaan organisaation tai tietyn ryhmän yhteenkuuluvuutta. Yhteisöviestintää voi Suomessa opiskella muun muassa Vaasan tai Jyväskylän yliopistoissa. Yhteisöviestintää opiskellut henkilö voi valmistuttuaan työskennellä viestinnän ammattilaisena, eli konsulttina, tiedottajana tai kouluttajana. Viestintäalan opintoja voi hyödyntää esimies-, johtamis- tai suunnittelutehtävissä vaikkapa itsenäisenä yrittäjänä.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että jokainen voi omana itsenään olla hyvä viestijä iästä, sukupuolesta tai koulutuksesta riippumatta. Erilaista viestintää ihmisten välillä voi halutessaan myös tarkkailla ja poimia siitä itselleen sopivia vinkkejä erilaisiin tilanteisiin sopiviksi.

Leave a Reply